Sự kiện nổi bật
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/09/2018 KẾ HOACH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
01LCT/THĐQ 20/09/2018 Lịch Công tác chuyên môn năm học: 2018-2019 Trường Tiểu học Đông Quang
2490/SGDĐT-CTTT 14/07/2017 Tuyên truyền công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ
Số: 22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học
Thư viện ảnh
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 117
Tháng trước : 336
Năm 2019 : 3.789
Năm trước : 476
Tổng số : 4.316
Bạn chưa chọn snippet
Bạn chưa chọn snippet
Hỗ trợ & phát triển bởi Viettel EduPortal
Ghi rõ nguồn thdongquang.pgddonghung.edu.vn khi trích thông tin từ website này